Thanh Cao Tông - Càn Long (1711-1799)

 

Thanh Cao Tông - Càn Long

(1711-1799)

 • Tên đầy đủ: Ái Tân Giac La Hoằng Lịch
 • Quốc tịch: Đại Thanh
 • Ngày sinh: 25 tháng 9 năm 1711
 • Nơi sinh: Bắc Kinh, Đại Thanh
 • Ngày mất: 7 tháng 2 năm 1799
 • Nơi mất: Bắc Kinh, Đại Thanh

Hoàng đế Càn Long là niên hiệu của Thanh Cao Tông, tên húy là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, vị vua thứ sáu của triều đại nhà Thanh. Trong suốt thời gian Hoàng đế Càn Long trị vì, Trung Hoa đã đạt đến thời kỳ thịnh vượng nhất, với dân số, nền kinh tế phát triển lãnh thổ rộng lớn. Hoàng đế Càn Long còn là một nhà lãnh đạo quân sự, ông đã lãnh đạo các chiến dịch quân sự mở rộng lãnh thổ, chinh phục các vương quốc khác, trong đó có Đại Việt. Các chiến dịch ấy còn được biết đến với cái tên Thập toàn Võ Công. 

Là vị Hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, thời kỳ trị vì của Càn Long Hoàng đế kéo dài hơn 60 năm; từ 11 tháng 10 năm 1736 đến 1 tháng 9 năm 1795; và là thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh. Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến Châu thổ sông Y Lê và Tân Cương, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa: khoảng 14.000.000 km², so với 9.600.000 km² hiện tại. 


 • 1711: Ái Tân Giác La Hoằng Lịch sinh ra tại Đông thư viện của phủ Ung Thân vương, Thân phụ của ông là Thanh Thế Tông Ung Chính, khi ấy còn là Ung Thân vương (sau này là Ung Chính Đế).
 • 1727:  Hoằng Lịch được Ung Chính ban hôn cho Phú Sát thị, con gái Sáp Cáp Nhĩ tổng quản Lý Vinh Bảo, xuất thân từ dòng họ Sa Tế Phú Sát thị của Tương Hoàng kỳ
 • 1733: Ông được gia phong Bảo thân vương 
 • 1735: Ung Chính qua đời, Hoằng Lịch Lên ngôi hoàng đế nhà Thanh, lấy niên hiệu Càn Long.
 • 1747-1749: Trấn áp Lưỡng Kim Xuyên lần thứ nhất.
 • 1750: Ông trao quyền trị Tây Tạng cho Đà Lai Lạt Ma.
 • 1755: Trấn áp bộ tộc Dzungar lần thứ nhất.
 • 1757: Trấn áp bộ tộc Dzungar lần thứ hai. 
 • 1757-1759: Trấn áp bộ tộc Uyghur.
 • 1765-1769: Xâm lược Miến Điện. 
 • 1771-1776: Trấn áp Lưỡng Kim Xuyên lần thứ hai.
 • 1786-1788: Trấn áp khởi nghĩa Đài Loan.
 • 1788: Ông sai Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hơn 29 vạn quân, tiến đánh Thăng Long.
 • 1790 Xung đột quân sự với Nepal lần thứ nhất.
 • 1791-1793  Xung đột quân sự với Nepal lần thứ hai.
 • 1796: ông nhường ngôi cho con trai thứ 15 là Vĩnh Diễm, lên làm Thái Thượng hoàng.
 • 1799: Qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 88 tuổi

 Hoàng đế Ung Chính (trái) và Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (Hoàng đế Càn Long sau này).Ái Tân Giác La Hoằng Lịch đang tập viết thư pháp lên lá chuối. Tranh vẽ Cao Tông Hoàng đế - Càn Long lúc còn trẻ. Hoàng đế Càn Long và Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long mặc giáp bào cưỡi ngựa, được vẽ bởi Giuseppe Castiglione. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long khi đi săn. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long khi đi săn với cung tên trong tay. 
 Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long trong chuyến đi săn nai. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long trong chuyến đi săn. Hoàng đế Càn Long đang xem một buổi đấu vật. Hoàng đế Càn Long đang xem một buổi đấu vật.Tranh vẽ một buổi lễ duyệt binh Bát Kỳ Mãn Châu của Hoàng đế Càn Long. Hoàng đế Càn Long mặc giáp bào cưỡi ngựa với đoàn kỵ binh hộ giá theo sau, trong buổi buổi lễ duyệt binh Bát Kỳ Mãn Châu. Quân đội nhà Thanh đang vượt sông Như Nguyệt, tiến đánh Đại Việt, một trong Thập toàn Võ công dưới thời Hoàng đế Càn Long.


 Hoàng đế Càn Long đang cưỡi ngựa theo sau là các bá quan văn võ.
Càn Long trong một chuyến đi săn.


 Tranh vẽ chuyến đi thị sát phương Nam của Hoàng đế Càn Long Hoàng đế Càn Long ngự giá trong một buổi lễ, xung quanh có các quan đại thần nhà Thanh.Vua Càn Long trong một buổi lễ diễn ra trong Cố Cung. Một buổi đại lễ diễn ra trong Cố Cung, dưới thời Hoàng đế Càn Long.Một chuyến viếng thăm của Hoàng đế đến ngôi mộ của tổ tiên. Hoàng đế Càn Long đang vào thành Tô Châu. Hoàng đế Càn Long trong buổi dâng cống vật. Tranh vẽ các con cháu của Hoàng đế Càn Long Hoàng đế Càn Long đang vui chơi bên các con cháu của mình. 
 Tranh vẽ các phi tần của Hoàng đế Càn Long.Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long cùng các tác phẩm nghệ thuật trong phòng mình.Hoàng đế Càn Long trong một buổi xem tranh.Tranh khắc họa Hoàng đế Càn Long.

 Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long đang luyên viết thư pháp, được vẽ bởi Giuseppe Castiglione, thế kỷ 18. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long đang luyên viết thư pháp.Thư pháp của Hoàng đế Càn Long. Tranh vẽ Hoàng đế Càn Long lúc đã lớn tuổi. Hoàng đế Càn Long lúc đã 85 tuổi trong một bộ trang phục nghi lễ.Tranh vẽ Càn Long của họa sĩ và nhà sử học George S. Stuart từ các ghi chép lịch sử.
Bộ quân phục của Càn Long ở bảo tàng Musée de l'Armée, Paris.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử