Thanh Thái Tổ - Thiên Mệnh (1559-1626)

 

Thanh Thái Tổ - Thiên Mệnh

(1559-1626)

 • Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích
 • Quốc tịch: Mãn Châu (Trung Quốc)
 • Ngày sinh: 21 tháng 2 năm 1559
 • Nơi sinh: Liêu Ninh, Trung Quốc
 • Ngày mất: 30 tháng 9 năm 1626 (67 tuổi)
 • Nơi mất: Ninh Viễn, Mãn Châu, Trung Quốc

Nỗ Nhĩ Cáp Xích (1559 – 1626), Hãn hiệu Thiên Mệnh Hãn (Thanh Thái Tổ), là một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân vào cuối đời Minh (Trung Quốc) và lập ra nhà Hậu Kim năm 1616 (tiền thân của nhà Thanh). Ông còn là người sáng tạo ra Bát Kỳ Mãn Châu.

Trong lịch sử Trung Quốc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nổi tiếng là người đã xây dựng nền móng mà sau đó con trai ông, Hoàng Thái Cực bành trướng uy thế và trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Thanh. Về sau, các hậu duệ truy tôn miếu hiệu cho ông là Thái Tổ, dù ông không giữ ngôi vị hoàng đế Trung Hoa một ngày nào. 

Ban đầu, ông được nhà Thanh truy tôn thụy hiệu là Vũ Hoàng đế, sau lại cải thành Cao Hoàng đế , nên còn xưng gọi Thái Tổ Cao Hoàng đế.


 • 1559: Nỗ Nhĩ Cáp Xích sinh tại Hetu Ala (âm Hán Việt: Hách Đồ A Lạp), một vùng ven sông Tô Khắc Tố Hộ (Suksuhu, nay thuộc thôn Lão Thành, trấn Vĩnh Lăng, huyện tự trị dân tộc Mãn Tân Tân, Phủ Thuận, Liêu Ninh, Trung Quốc)
 • 1584: Nỗ Nhĩ Cáp Xích tấn công Ni Kham Ngoại Lang ở thành Đồ Luân (Tulun)
 • 1587: Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiếp tục tấn công Nga Nhĩ Hồn, buộc Ni Kham Ngoại Lan phải trốn chạy vào lãnh địa của Lý Thành Lương
 • 1593: Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã đánh tan lực lượng liên minh 9 bộ tộc Hải Tây Nữ Chân tại trận Gure liên minh 9 bộ tộc Hải Tây Nữ Chân tấn công Kiến Châu Nữ Chân
 • 1599: Nỗ Nhĩ Cáp Xích tấn công bộ tộc Cáp Đạt.
 • 1603: Nỗ Nhĩ Cáp Xích cho xây dựng Hách Đồ A Lạp để trở thành kinh đô sau này. 
 • 1607: Nỗ Nhĩ Cáp Xích chinh phục bộ tộc Huy Phát.
 • 1613: Nỗ Nhĩ Cáp Xích chinh phục bộ tộc Ô Lạp.
 • 1616: khi 57 tuổi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lên ngôi Đại Hã, lấy quốc hiệu Đại Kim, mà sử Trung Quốc gọi là Hậu Kim, đặt niên hiệu là Thiên Mệnh.
 • 1618: Nỗ Nhĩ Cáp Xích ban bố "Thất đại hận" (Bảy mối hận lớn, âm Mãn: Nadan Amba Koro) làm lý do khởi binh phản Minh.
 • 1919: Trận bến Tát Nhĩ Hử, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ huy 6 vạn quân Nữ Chân đã đánh tan 14 vạn liên quân Minh - Triều Tiên - Diệp Hách, làm rung động Minh triều 
 • 1622: Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh bại đội quân của Kinh lược Liêu Đông Phùng Đình Bản và Tuần phủ Liêu Đông Vương Hóa Trinh, chiếm giữ trọng trấn Liêu Tây là Quảng Ninh.
 • 1625: Nỗ Nhĩ Cáp Xích cho đổi tên Thẩm Dương thành Thịnh Kinh và thiên đô sang đây.
 • 1626: Nỗ Nhĩ Cáp Xích thua to trong trận Ninh Viễn lần thứ nhất, phải rút về Thịnh Kinh. 
 • 1926: Khi đi qua một thị trấn nhỏ có tên là De-A Man, bệnh tình trở nên trầm trọng nên ông đã lặng lẽ qua đời vào năm 68 tuổi. 


 
Chân dung của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. 
Chân dung của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. 
Chân dung của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
  

Chân dung của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.


Chân dung của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
  
Chân dung của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.


  Tranh vẽ Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)  Tranh vẽ Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)  Tranh vẽ Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)
 Tranh vẽ Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn) Tranh vẽ Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn) Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ huy quân Kim công đánh Ninh Viễn lần thứ nhất. Tranh vẽ Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang chỉ huy quân Bát Kỳ. Tranh vẽ triều đình thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)  Tranh vẽ triều đình thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)  Tranh vẽ triều đình thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)  Tranh vẽ triều đình thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn) Tượng Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)  Tượng Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn) Phúc Lăng nơi an táng Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Thiên Mệnh Hãn)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử