Thanh Thái Tông - Sùng Đức Đế (1592-1943)

 

Thanh Thái Tông - Sùng Đức Đế

(1592-1943)

 • Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực
 • Quốc tịch: Mãn Châu (Trung Quốc)
 • Ngày sinh: 28 tháng 11 năm 1592
 • Nơi sinh: Trung Quốc
 • Ngày mất: 21 tháng 9 năm 1643 (50 tuổi)
 • Nơi mất: Thẩm Dương, Trung Quốc.
Hoàng Thái Cực là vị Đại hãn thứ hai của nhà Hậu Kim, và là Hoàng đế sáng lập triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông cai trị từ năm 1626 đến năm 1643, được 16 năm. Một số ý kiến cho rằng ông mất vào năm 1644, cai trị được 17 năm. Các hậu duệ suy tôn miếu hiệu cho ông là Thanh Thái Tông. Do ông bắt đầu thành lập Đại Thanh và dùng suốt niên hiệu Sùng Đức, nên còn có thể gọi ông là Sùng Đức Đế. 


Năm 1626, Hoàng Thái Cực kế vị ngôi Khả hãn của cha với Hãn hiệu Thiên Thông Hãn. Ông không ngừng mở rộng lãnh thổ vào lục địa Đông Á và các vùng xung quanh, lập nên Đại Thanh quốc. Dưới sự thống lĩnh của ông, nhà Hậu Kim và là Nhà Thanh sau đó đã chinh phục Triều Tiên, tiếp đến, trong một loạt những chiến dịch quân sự, ông đã khuất phục được vùng Nội Mông trước khi tiếp tục chiếm quyền kiểm soát vùng Hắc Long Giang (sông Amur) miền Đông Bắc của nhà Minh. Hoàng Thái Cực đã hợp nhất lãnh thổ Mãn Châu dưới quyền cai trị của ông và đến năm 1644, triều đại nhà Minh kết thúc và chuyển sang nhà Thanh sau khi người Mãn Châu chiếm được Bắc Kinh và chinh phục phần còn lại của Trung Quốc trong vòng 40 năm và thống trị nước này đến năm 1911.

Hoàng Thái Cực tiếp tục tiến hành công cuộc trị vì dựa trên các nền móng của chế độ được người cha để lại, tiếp tục phát triển và hoàn thiện chế độ Bát Kỳ bằng cách mở rộng các kỳ cho người Mông Cổ tham gia, sáp nhập các kỳ của người Hán đầu tiên vào quân đội của mình. 


 • 1592: Hoàng Thái Cực là con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và vợ thứ là Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ Triết Triết.
 • 1627: Hoàng Thái Cực xâm lược Triều Tiên, Vua Nhân Tổ phải bỏ Hán Thành chạy trốn ra đảo Ganghwa.
 • 1615: Hoàng Thái Cực được Nỗ Nhĩ Cáp Xích giao Chính Bạch kỳ một trong Bát Kỳ Mãn Châu. 
 • 1627: Thất bại trong việc đánh thành Ninh Viễn do Viên Sùng Hoán chỉ huy.
 • 1629: Hoàng Thái Cực xuất quân, trực tiếp chỉ huy 10 vạn tinh binh, vòng qua phòng tuyến Liêu Đông, chia quân làm ba đường, đột phá Vạn lý Trường thành ở phía Tây Bắc, vào ba cửa Đại An (Đại An khẩu), Long Cảnh (Long Tỉnh Quan) và Hồng Sơn, vòng đến Hà Bắc, tiến vào đột kích thành Bắc Kinh.
 • 1631: Hoàng Thái Cực bất ngờ tập kích thành Đại Lãng Hà, thực hiện chiến thuật "vây thành diệt viện". Quân dân nhà Minh giữ thành vì "cạn hết lương thực, nên quân và dân phải ăn thịt lẫn nhau", rốt cuộc buộc phải đầu hàng
 • 1635, Hoàng Thái Cực được các quý tộc Mông Cổ suy tôn làm Đại Hãn của Mông Cổ với danh hiệu Aghuda Öröshiyegči Nayiramdaghu Boghda Khagan. Từ đây, Mông Cổ trở thành một phần của đế chế Mãn Thanh. 
 • 1536: Đổi tên của tộc người của mình từ Nữ Chân thành Mãn Châu 
 • 1636: Đổi tên quốc hiệu từ nhà Hậu Kim thành nhà Thanh
 • 1637:Xâm lược Triều Tiên lần thứ hai, Triều Tiên Nhân Tổ  đã phải dập đầu cúi lạy tới chín lần như người đầy tớ với Hoàng đế nhà Thanh, Hoàng Thái Cực cho xây dựng bia kỷ niệm "Công đức Hoàng đế Đại Thanh" rồi rút quân về.
 • 1640  : Hoàng Thái Cực chinh phục bộ tộc Ngạc Ôn Khắc 
 • 1641: Hoàng Thái Cực một lần nữa phái quân bao vây Cẩm Châu, quyết tâm công phá cứ điểm quan trọng này
 • 1643: Hoàng Thái Cực lâm bệnh và bất ngờ qua đời, hưởng dương 52 tuổi, tại vị được 17 năm.


 Tranh vẽ Hoàng Thái Cực hay còn gọi là Thanh Thái Tôn, niên hiệu Sùng Đức. Chân dung Hoàng Thái Cực (Sùng Đức Đế)  Chân dung Hoàng Thái Cực (Sùng Đức Đế)  Chân dung Hoàng Thái Cực (Sùng Đức Đế)  Chân dung Hoàng Thái Cực (Sùng Đức Đế)Tranh vẽ vua Thanh Thái Tông đang cưỡi ngựa
 Triều Tiên Nhân Tổ phải quỳ lạy Hoàng Thái Cực chín lần, chấp nhận làm chư hầu nhà Thanh. Bia "Công đức Hoàng đế Đại Thanh" sau khi Hoàng Thái Cức tiến hành xâm lược Triều Tiên lần hai năm 1637. Đạo luật của Hoàng Thái Cực bằng tiếng Mông Cổ. Được trao cho nhiều lãnh chúa Mông Cổ đang phục vụ trong quân đội ở Ming  năm 1640. Tượng Thanh Thái Tông (Sùng Đức)  Tượng Thanh Thái Tông (Sùng Đức) Tạo hình Hoàng Thái Cực trong phim Nam Hán Sơn Thành năm 2017. Chiêu lăng nơi chôn cất Thanh Thái Tông (Sùng Đức).Tranh vẽ Chiêu lăng nơi an nghỉ của Hoàng Thái Cực.
 Vũ khí của Thanh Thái Tông (Sùng Đức Đế)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử