Lý Thần Tông (1116-1138)


 Lý Thần Tông 

(1116-1138)

 
  • Tên đầy đủ: Lý Dương Hoán
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Ngày sinh: Năm 1116
  • Nơi sinh: Thăng Long
  • Ngày mất: 31 tháng 10 năm 1138
  • Nơi mất: Điện Vĩnh Quang, Thăng Long

Lý Thần Tông là vị hoàng đế thứ năm của triều đại nhà Lý nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1128 đến khi qua đời năm 1138, tổng cộng là 10 năm. 

Dù lên ngôi khi mới 11 tuổi, Lý Thần Tông đã tin dùng những người phụ chính như Trương Bá Ngọc, Dương Anh Nhị và Lý Công Bình, thực hiện chính sách cai trị khoan dung và duy trì sự ổn định của Đại Việt. Thời này Chân Lạp và Chiêm Thành vài lần đánh phá nước Việt, Thần Tông phải sai tướng đi đánh đuổi.

  • 1116: Lý Dương Hoán, sinh vào tháng 6 âm lịch năm 1116 tại kinh đô Thăng Long (Hà Nội), là con trai của Sùng Hiền hầu (em trai của Lý Nhân Tông), tức là cháu gọi Nhân Tông bằng bác. Mẹ ông là Đỗ Phu nhân, là chị của Đỗ Anh Vũ. 
  • 1128: Lý Nhân Tông qua đời, Lý Dương Hoán lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thiên Thuận. Chân Lạp xua hơn 2 vạn quân tấn công bến Ba Đầu (Nghệ An). Thần Tông sai Thái phó Lý Công Bình chỉ huy quân chính quy liên kết với dân Nghệ An chống trả. Quân Đại Việt đã đánh tan quân Chân Lạp, bắt được chủ tướng cùng 169 binh sĩ.
  • 1129: ông lại tôn cha là Sùng Hiền hầu làm Thái thượng hoàng và mẹ ruột là Đỗ thị làm Hoàng thái hậu.
  • 1138: Lý Thần Tông băng ngày 26 tháng 9 năm Mậu Ngọ (tức ngày 31 tháng 10 năm 1138) ở Vĩnh Quang điện, thọ 23 tuổi. 

 Tượng Lý Thần Tông tại Đền Đô.Tranh vẽ vua Lý Thần Tông (1116-1138) Tiền thời Lý Thần Tông. Vết tích lăng Đường Gio  (vua  Lý  Thần  Tông),  xã Đình Bảng, Bắc Ninh.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử