Lý Nhân Tông (1066-1066)


 Lý Nhân Tông (1066-1066)

 • Tên đầy đủ: Lý Càn Đức
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Ngày sinh: 22 tháng 2, 1066
 • Nơi sinh: Cung Động Tiên, Thăng Long
 • Ngày mất: 15 tháng 1, 1128 (61 tuổi)
 • Nơi mất: Điện Vĩnh Quang, Thăng Long

Lý Nhân Tông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng 56 năm. 

Dưới thời trị vì của Nhân Tông, nước Việt phồn vinh, "dân được giàu đông". Ông rất quan tâm đến nông nghiệp – thủy lợi, đã cho đắp đê ở nhiều nơi và mở rộng luật cấm giết trâu. Thời Nhân Tông còn nổi bật với việc tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên của Đại Việt (1075) và xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1076). Phật giáo cũng phát triển; nhà vua và mẹ là Linh Nhân đều là những Phật tử mộ đạo, đã cho xây nhiều chùa tháp và khuyến khích việc hành đạo của các thiền sư. Về đối ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm ngó Đại Việt, Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt đi đánh, liên tiếp phá tan quân Tống ở 3 châu Ung, Khâm, Liêm (đất Tống) và sông Như Nguyệt (đất Việt). Sau năm 1077, giữa Việt và Tống không còn cuộc chiến lớn nào. Trong khi đó các nước Chiêm Thành, Chân Lạp thần phục Đại Việt, thường gửi sứ sang cống. 


 • 1066: Lý Càn Đức, là con trai trưởng của Lý Thánh Tông và phu nhân Ỷ Lan. 
 • 1072: Lý Thánh Tông mất tại điện Hội Tiên. Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên ngôi trước linh cữu, tức vua Lý Nhân Tông. Tôn chính cung của vua cha là Thượng Dương Hoàng hậu làm Thái hậu nhiếp chính, cùng với Thái sư Lý Đạo Thành cai quản quốc gia.
 • 1073: Lý Nhân Tông phong người thuộc hàng Đại Liêu Ban là Lý Thường Kiệt làm Kiểm hiệu Thái úy. Vua Nhân Tông phế truất Thái hậu Thượng Dương.
 • 1075: Ngay khi nhà Tống đang tập kết lực lượng ở Ung Châu chuẩn bị tiến sang, Lý Thường Kiệt chủ động mang quân đánh sang đất Tống trước.
 • 1076: Quân Lý hạ thành Ung châu, nhà Tống cử Quách Quỳ, Triệu Tiết đem đại binh sang xâm lược Đại Việt. Quân đội nhà Lý dưới sự chỉ huy của Phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt đã đánh bại được đội quân nhà Tống tại trận tuyến trên sông Như Nguyệt. Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
 • 1077: Quách Quỳ chấp nhận cho Đại Việt giảng hòa và rút quân trở về. 
 • 1119: Lý Nhân Tông quyết định thân chinh đánh động Ma Sa.
 • 1128: nhà vua mất ở điện Vĩnh Quang, ở ngôi 56 năm, thọ 63 tuổi.
 Tượng Lý Nhân Tông tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tượng vua Lý Nhân Tông ở đền Lý Bát Đế. Tượng vua Lý Nhân Tông thờ tại chùa Cảnh Long Đồng Khánh.Tranh vẽ Lý Nhân Tông (1066-1066) Vết tích lăng Con voi (vua Lý Nhân Tông) ở xã Đình Bảng, Bắc Ninh.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử