Henri Rivière (1827-1883)

Henri Rivière

(1827-1883)

 • Tên đầy đủ: Henri Laurent Riviere
 • Quốc tịch: Pháp
 • Ngày sinh: 12 tháng 7 năm 1827
 • Nơi sinh: Paris, Pháp
 • Ngày mất: 19 tháng 5 năm 1883
 • Nơi mất: Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Henri Laurent Rivière (1827 - 1883) là một sĩ quan hải quân Pháp và một nhà văn, ông có vai trò trong việc tiến hành cuộc chinh phục Bắc Kỳ của Pháp vào những năm 1880. Henri Rivière tiến hành đánh chiếm thành Hà Nội vào ngày 25 tháng 4 năm 1882. Ngày 27 tháng 3 năm 1883, quân đội do Henri Rivière chỉ huy đã chiếm đóng Nam Định. 

Vào tháng 5 năm 1883, quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc và Hoàng Tá Viêm đã bao vây thành Hà Nội. Ngày 19 tháng 5 năm 1883, sau khi tìm cách đánh thành Hà Nội (giai đoạn đầu của Chiến dịch Bắc Kỳ), Henri Rivière bị quân Cờ Đen giết chết tại trận Cầu Giấy năm 1883. Nơi Rivière tử trận nằm trên đất làng Dịch Vọng Trung (thôn Trung) nay là đường Cầu Giấy thuộc phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy, Hà Nội. • 1827: Henri Rivière sinh tại Paris, Pháp
 • 1842: Ông theo học trường École Navale (học viện hải quân Pháp)
 • 1856: Henri Rivière được thăng cấp Trung úy Hải quân
 • 1870: Henri Rivière được thăng cấp Trung tá
 • 1880: Henri Rivière được thăng cấp Đại tá 
 • 1882: Henri Rivière chỉ huy quân Pháp chiếm đóng thành Hà Nội
 • 1883: Henri Rivière chỉ huy quân Pháp chiếm đóng thành Nam Định
 • 1883: Henri Rivière tử thương trong trận Cầu Giấy khi đang giao chiến với quân Cờ Đen, hưởng dương 56 tuổi.
 

 Henri Laurent Rivière sinh ngày 12 tháng 7 năm 1827. Tháng 10 năm 1841, ông thi vào trường Hải quân École Navale. Năm 1881, Henri Rivière đến An Nam (Việt Nam). Ngày 25 tháng 4 năm 1882, ông chỉ huy quân đội đánh thành Hà Nội, khiến Tổng đốc Hoàng Diệu phải tự vẫn. Hình chụp Henri Rivière trước năm 1859. Henri Rivière vào năm 1870. Hình chụp Henri Rivière vào năm 1883. Henri Rivière chỉ huy quân đội Pháp đánh chiếm thành Nam Định vào ngày 27 tháng 3 năm 1883.Đại tá Henri Rivière chiến đấu trong trận Nam Định năm 1883.Ngày 19 tháng 5 năm 1883, quân đội Pháp do Đại tá Henri Rivière chỉ huy giao chiến với quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc tại trận Cầu Giấy. Với số quân khoảng 450 người, quân đội Pháp do Henri Rivière chỉ huy bị quân Cờ Đen phục kích ở Cầu Giấy, phía Tây thành Hà Nội.Trong khi chiến đấu Đại tá Henri Rivière bị thương ở vai, một lúc sau Henri Rivière bị quân Cờ Đen giết chết cùng với các sĩ quan của mình. 
 Hình vẽ miêu tả Đại tá Henri Rivière bị quân Cờ đen giết chết tại trận Cầu Giấy năm 1883. Hình vẽ miêu tả Đại tá Henri Rivière bị quân Cờ đen giết chết tại trận Cầu Giấy năm 1883.Cầu Giấy khoảng năm 1884 - 1885, nơi Henri Rivière bị quân Cờ Đen giết chết vào ngày 19 tháng 5 năm 1883. Cầu Giấy cuối thế kỷ 19, nơi Henri Rivière bị quân Cờ Đen giết chết vào ngày 19 tháng 5 năm 1883. 
Bia tưởng niệm Henri Rivière ở Cầu Giấy gần nơi ông bị giết bởi quân Cờ Đen vào ngày 19 tháng 5 năm 1883.Bia tưởng niệm Henri Rivière ở Cầu Giấy gần nơi ông bị giết bởi quân Cờ Đen vào ngày 19 tháng 5 năm 1883. Bia tưởng niệm Henri Rivière ở Cầu Giấy gần nơi ông bị giết bởi quân Cờ Đen vào ngày 19 tháng 5 năm 1883. Bản đồ thể hiện vị trí Henri Rivière bị giết bởi quân Cờ Đen trong trận Cầu Giấy năm 1883. Bức tượng bán thân của Henri Rivière tại nghĩa trang Montmartre, Pháp. Mộ của Đại tá Henri Rivière tại nghĩa trang Montmartre, Pháp.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử