Lý Thánh Tông (1023-1072)


 Lý Thánh Tông 

(1023-1072)

 • Tên đầy đủ: Lý Nhật Tôn
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Ngày sinh: 30 tháng 3 năm 1023
 • Nơi sinh: Cung Long Đức, Thăng Long
 • Ngày mất: 1 tháng 2 năm 1072
 • Nơi mất: Điện Hội Tiên, Thăng Long
Lý Thánh Tông là vị hoàng đế thứ ba của hoàng triều Lý nước Đại Việt, trị vì từ tháng 11 năm 1054 đến khi qua đời năm 1072. Trong thời kỳ cầm quyền của mình, Lý Thánh Tông đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khoan giảm hình phạt, đồng thời bảo trợ Phật giáo và Nho giáo. Ông còn xây dựng quân đội Đại Việt hùng mạnh, thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn với Đại Tống và mở đất về ba châu Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính (nay là một phần thuộc Quảng Bình và Quảng Trị, Bắc Trung Bộ Việt Nam) sau thắng lợi trong cuộc chiến tranh Việt - Chiêm (1069).

 • 1023: Lý Nhật Tôn, là con trưởng của Lý Thái Tông và Kim Thiên Hoàng hậu họ Mai
 • 1028: Ngay sau khi lên ngôi, Lý Thái Tông sách phong Lý Nhật Tôn làm Thái tử.
 • 1037: Lý Nhật Tôn được Thái Tông phong làm Đại Nguyên soái, cùng cha đi dẹp quân nổi dậy ở Lâm Tây (Lai Châu) và giành được chiến thắng.
 • 1039: Lý Thái Tông thân chinh đi đánh Nùng Tồn Phúc ở mạn tây bắc. Thái tử Nhật Tôn mới 17 tuổi được cử làm Giám quốc, coi sóc kinh thành và việc triều chính.
 • 1040: Lý Nhật Tôn lại được Lý Thái Tông giao quyền xét xử các vụ kiện tụng trong nước, lập cơ quan ở điện Quảng Vũ.
 • 1054: Lý Thái Tông qua đời. Lý Nhật Tôn lên nối ngôi, tức Hoàng đế Lý Thánh Tông, lấy niên hiệu đầu là Long Thụy Thái Bình. Lý Thánh Tông đã đổi tên nước từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt.
 • 1059: Vua Lý Thánh Tông bắt đầu áp dụng kiểu mẫu triều phục cho bá quan. Tại điện Thủy Tinh, ông đã ban phát mũ cánh chuồn (hay mũ phốc đầu) và hia cho quan viên; từ đây có lệ quan lại vào chầu phải đội mũ cánh chuồn và mang hia. Lý Thánh Tông sai quân tướng từ miền đông bắc đánh phá đất Tống.
 • 1070: Vua Lý Thánh Tông đã xây dựng Văn miếu và tạc tượng thờ Chu Công, Khổng Tử cùng 4 học trò xuất sắc. Ông cũng cho vẽ tranh thờ 72 môn sinh của Khổng Tử và sai tế lễ bốn mùa.
 • 1069: Vua Lý Thánh Tông quyết định mở chiến dịch đánh Chiêm. Ông thân chinh cầm quân tấn công, đánh tan quân Chiêm Thành và bắt được Chế Củ.
 • 1072: Vua Lý Thánh Tông qua đời ở điện Hội Tiên, trị vì được 17 năm, hưởng thọ 49 tuổi.

 Tượng vua Lý Thánh Tông ở đền Lý Bát Đế.   
Tượng Lý Thánh Tông tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
 Tranh vẽ Lý Thánh Tông (1023-1072).Văn Miếu được xây dựng dưới thời Lý Thánh Tông năm 1070.Lăng Con tức lăng vua Lý Thánh Tông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử