Trần Xuân Soạn (1849-1923)

 

 Trần Xuân Soạn 

(1849-1923)

 

 • Tên đầy đủ: Trần Xuân Soạn
 • Quốc tịch: 
 • Phong trào chính trị: Cần Vương
 • Ngày sinh: Năm 1849
 • Nơi sinh: Làng Thọ Hạc, tỉnh Thanh Hóa.
 • Ngày mất: Năm1923
 • Nơi mất: Long Châu, Quàng Châu, Trung Quốc, thọ 74 tuổi. 

 

Trần Xuân Soạn (1849-1923), là tướng và nhà yêu nước dưới thời nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, ông phải tòng quân thay cho con một phú hào trong làng để lấy tiền nuôi gia đình. Trong thời gian đi lính, do có công lớn trong việc tiễu phỉ ở đất Bắc, ông được thăng chức phó lãnh binh. 

Sau đó, Trần Xuân Soạn làm phó đề đốc Bắc Ninh, và được thăng làm phó đề đốc Kinh thành. Đầu tháng 4 năm 1885, thời vua Hàm Nghi, ông cùng tướng Tôn Thất Thuyết đánh thực dân Pháp đóng ở đồn Mang Cá trong trận Kinh thành Huế. Sau khi thất bại, ông lãnh nhiệm vụ tổ chức phong trào Cần vương kháng Pháp ở Thanh Hóa. 

 

Cột mốc:

 • 1849: làng Thọ Hạc (nay là phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. 
 • 1884: Vua Hàm Nghi nối ngôi. Trần Xuân Soạn được điều về Huế để cùng phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo để trấn giữ kinh thành. 
 • 1885: Ông cùng Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường chỉ huy binh sĩ đồng loạt nã đại pháo vào tòa Khâm Sứ Pháp và đồn Mang Cá. Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chạy thoát đến sơn phòng Tân Sở ở Quảng Trị và nhân danh vua ban chiếu Cần Vương. Hưởng ứng chỉ dụ này, Trần Xuân Soạn cùng một cựu thần đã cáo quan là Phạm Bành và tướng Đinh Công Tráng xây dựng cứ điểm Ba Đình (Thanh Hóa) để tiếp tục kháng chiến. Sau đó, ông đóng quân ở phủ Quảng Hóa để hỗ trợ cho căn cứ Ba Đình, và giữ mối hiện hệ giữa Ba Đình và Mã Cao. 
 • 1887: Khi Ba Đình và Mã Cao thất thủ ông rút quân lên Điềm Lư, châu Quan Hoá (nay là huyện Bá Thước) xây dựng lại lực lượng.
 • 1923: Trần Xuân Soạn mất tại Long Châu, Trung Quốc, thọ 74 tuổi.
 
 
 Chân dung Trần Xuân Soạn (1849-1923)
 
 
 
 
 
 Tem kỷ niệm 150 năm  sinh Trần Xuân Soạn 1849-1999.
 
 
 
 
Hình ảnh bờ thành đồn Mang cá ở Huế. Trần Xuân Soạn
cùng tướng Tôn Thất Thuyết đánh thực dân Pháp trong trận Kinh thành Huế.
 
 
 
 
 Toàn văn Chiếu Cần Vương năm 1885.
 
 
 
Cổng thành Tân Sở, nởi
ban bố dụ Cần Vương lần đầu ở tại đây.
 
 
 
Lược đồ vị trí Ba Đình - Mã Cao. 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử