Vua Đồng Khánh (1864-1889)

 

Vua Đồng Khánh (1864-1889)


 • Tên đầy đủ: Nguyễn Phúc Ưng Thị, Nguyễn Phúc Ưng Đường, Nguyễn Phúc Biện (lúc lên ngôi)
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Ngày sinh: 19 tháng 2 năm 1864
 • Nơi sinh: Huế, Việt Nam
 • Ngày mất: 28 tháng 1 năm 1889
 • Nơi mất: Huế, Việt Nam

Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, còn có tên là Đường và Biện. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý (19-2-1864). Năm 1865 lúc được 2 tuổi, Ưng Thị được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo.


Sau binh biến năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Ở ngôi được 3 năm, Vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tí (28-1-1889) lúc được 25 tuổi. Sau khi mất, bài vị Vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu là Cảnh Tông. Vua Đồng Khánh có 10 người con (6 trai, 4 gái).
 

Cột mốc: 

 • 1864:  Đồng Khánh sinh ngày 12 tháng 1 năm Giáp Tý, tức ngày 19 tháng 2 năm 1864 tại Huế. là con trai cả của Kiên quốc công Nguyễn Phúc Hồng Cai (sau tôn phong làm Thuần Nghị Kiên Thái vương, hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị) với bà Chánh phi Bùi Thị Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Ưng Thị. 
 • 1865: Ưng Thị mới có hai tuổi được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Nhất giai Thiện phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc dạy bảo, đổi tên thành Ưng Đường (về sau khi lên ngôi dùng tên trong kim sách là Biện).
 • 1883: Vua Tự Đức phong cho ông làm Hoàng tử, Kiên Giang quận công.
 • 1885: Ưng Đường phải thân hành sang bên Khâm sứ Trung kỳ của người Pháp. Sau đó đến giờ Tị, ông làm lễ lên ngôi ở điện Thái Hòa, được tôn làm Hoàng đế, lấy niên hiệu là Đồng Khánh.
 • 1887: Vua và quần thần dâng sách vàng tấn tôn cho bà Từ Dụ là Từ Dụ Bác Huệ Thái hoàng Thái hậu, bà Trang Ý (vợ Tự Đức) là Trang Ý Hoàng thái hậu, để thể hiện đạo hiếu và lòng tôn sùng đặc biệt. 
 • 1888: Đồng Khánh mắc một bệnh lạ, mà các bộ sử của nhà Nguyễn đều không ghi rõ là căn bệnh gì. Ông không ăn uống gì được, thỉnh thoảng lên cơn sốt, nhức nhối trong người và thường mơ thấy ác mộng.
 • 1889: Vua Đồng Khánh băng hà ở điện Càn Thành, hưởng dương 24 tuổi, trị vì được 3 năm.

 

 Ảnh chụp vua Đồng Khánh (1864-1889)

 Vua Đồng Khánh (1864-1889)
 
 
 
 
Tranh vẽ vua Đồng Khánh (1864-1889)
 
 
 
 
 Vua Đồng Khánh (1864-1889)
 
 
 
 
 
  Vua Đồng Khánh (1864-1889)
 
 
 

Vua Đồng Khánh (1864-1889)
 
 


Tranh vẽ vua Đồng Khánh (1864-1889)
 
 


 Đám rước kiệu vua Đồng Khánh (1864-1889)  Bức tranh "Cô lái đò" do vua Đồng Khánh vẽ.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhân Vật Lịch Sử